Info og anbefalinger 

Vi er pr.d.d tom for vaksiner på legekontor. Ved ønske om å sette influensavksine, kan du bestille resept her.

Vel Møtt!!