Influensavaskine 

Ønske om å ta influensavaksine, trekk kølapp på laboratoriet.

Pris kr 250,- (Inngår ikke i frikort, svangerskap etc..)

 

Vaksinen gir særlig beskyttelse mot alvorlige følger av influensa, men også mot sykdommen generelt. Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2018/2019  som har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom. 

RISIKOGRUPPER: 

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også  tilbud om vaksine.

Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2

kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte-/karsykdom

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av legeI tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (disse får også vaksine til redusert pris):

 

Helsepersonell som har pasientkontakt: disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar: for å beskytte den immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser: for å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Sjekk av dine vaksinger kan gjøres via helsenorge.no