Bestill time med SMS

Send til 2097:

TL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Offshore attest

Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring.
Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk regelverk og kjenne til forhold på innretninger til havs.

 

Ingvild Kjesbu er godkjente petroleumslege hos oss

 

Husk å bestill legetime til  attest i god tid før utreise.

Dersom helsekrav ikke er innfridd må du søke dispensasjon hos Fylkesmannen i  Rogaland og utreise må i såfall utsettes til dispensasjon er innvilget. Dette kan gi problemer for deg og resten av mannskapet som skal ut.

 

Dette må du gjøre før du kommer til time for å kunne få attest samme dag:

1. Ferdig utfyllt egenerklæring (Dette kan du også få hos oss)

2. Ha med utskrift fra fersk hørselstest:

Du kan ta dette bl. annet ved Værnes hørsel, tlf 90939272, evt hos annen hørselsspesialist.

3. Kom ca 15 - 30 min før timen og trekk kølapp på laboratoret, og for evt. utfylling av egenerklæring om du ikke har gjort dette på forhånd.

 

Husk å ta med gyldig legitimasjon!

 

Hvorfor skal man helseklareres?

For personer som jobber offshore på den norske kontinentalsokkel, finnes det ifølge norsk lov helsekrav som må være oppfylt. Dette er fordi offshorearbeid ofte krever bedre helse enn arbeid på land. Generelt vil undersøkelsen kartlegge om personen er i stand til å oppfatte faresignaler, mestre evakueringssituasjoner, og utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

 

Hvem har ansvaret?

Operatørselskapet har hovedansvaret for at alle arbeiderne deres har en gyldig helseklarering. Samtidig er det den enkeltes ansvar å påse at man til enhver tid kan legge fram en gyldig klarering. Før selve helseundersøkelsen skal man avgi en egenerklæring om sin egen helsetilstand. På denne vil man også finne en oversikt over hvilke undersøkelser som kan bli gjennomført.

 

Hvor lang er gyldigheten av klareringen?

Generelt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid.

Mer om helsekrav