Bestill time med SMS

Send til 2097:

TL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Pasientreiser

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket standardsats dersom du kan reise med rutegående transport eller egen bil. 

Dekning av reise med drosje/turvogn krever rekvisisjon etter følgende bestillingsrutine:

 

Rekvisisjon på medisinsk grunnlag:

Hvis du ikke er i stand til å kjøre selv eller reise kollektivt, kan din behandler rekvirere transport på medisinsk grunnlag.

 

Rekvisisjon på grunn av manglende rutegående transport:

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 915 05515 i god tid før avreise for planlegging av reisen.

 

NB: Alle reiser til planlagte timer skal rekvireres/bestilles i god tid, senest innen kl. 13.00 siste virkedag før avreise,
dette for å sikre at transporten kan planlegges slik at du rekker timen din.


For mer informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Informasjon om rutegående transport: tlf 177. eller på: https://en-tur.no/