www.helsenorge.no

Logg inn for å se dine egenandeler, resepter, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal (pilotområder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.