Vi har fjernet muligheten for å selv sette opp på time til legen. Dette av smittevernhensyn, og at vi må ha kontroll på alle som får time til fastlege, skiftestue eller laboratoriet.

For time til lege setter vi i utgangspunkt opp på videokonsultasjon. Noen må vi ha inn på legekontoret, men dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Så ved timebestilling, er det lurt å skrive hva det gjelder.