St.Olavs innfører et elektronisk system for bestilling av time til blodprøvetaking. Dette gjelder for pasienter der fastlegekontoret/rekvirent ikke får tatt blodprøve grunnet;

  • Pasienten er vanskelig å ta prøve av
  • Spesielle analyser som krever spesiell behandling
  • Små barn
  • Pasienter fra psykisk helse og rusomsorg hvor rekvirenten ikke får tatt prøven

Dersom blodprøvetakingen har stor grad av hast og det ikke finnes ledige timer i den elektroniske løsningen kan telefonnummer 728 29 677 benyttes.

 

Endringen gjelder pasienter som har rekvisisjon fra fastlege eller rekvirent utenfor sykehuset. For å få tatt blodprøven ved St. Olavs hospital må time bestilles på forhånd. Målet med å innføre et slikt system er å få bedre pasientlogistikk gjennom dagen og unngå lang ventetid for blodprøvetaking i våre poliklinikker. Den totale kapasiteten ved sykehusets prøvetakingspoliklinikker endres ikke.

 

Time til blodprøvetaking bestilles ved å gå inn på stolav.no, søk opp og velg ‘blodprøve’ i søkefeltet eller skriv inn følgende adresse i nettleser: https://stolav.no/behandlinger/blodprove

Du får opp timelister og kan velge ledig time. Bekreftelse får du på e-post etter at du har bestilt timen. Du benytter BankID når du bestiller time og du kan også bestille på vegne av andre som for eksempel små barn eller personer som ikke kan bestille selv.