Fastlege Øystein Bach Ramstad har sagt opp sin stilling ved Torget legekontor fra 17.08.22

Dr. Stig Otto Rygh vil være fastlegevikar fra 12.09.22 og ut året. 

For time og reseptbesillinger, benytter du hjemmesiden, sms/app eller telefonen som vanlig.