Torget Legekontor har gått over til bruk av Helsenorge.no på sine tjenester for time og reseptbestilling

Helserespons app og timebestilling på sms vil derfor utgå!

Grunnet overgang må vi opplyse om at fornyelse av faste medisiner må bestilles i god tid, da vi har behandlingstid på 2 virkedager.

Du kan pr d.d ikke velge timer selv på helsenorge, men kun sende forespørsel om time. Husk at du må ha fastlege ved Torget Legekontor for å kunne bruke denne tjenesten.

For Øystein Bach Ramstad sine pasienter er det Stig Otto Rygh som er vikar, og disse kan ikke bestille time og resepter på denne siden. Du kan da sende en ordinær henvendelse om time og resepter som melding. Evt. ring oss på 74804000