Maja Bragstad

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på onsdager.

Ingvild Kjesbu

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på mandager.

Ola Arve Guldseth

Allmennlege

Skolelege hver tirsdag.

Svein Roger Svinsås

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Skolehelsetjeneste onsdager.

Stig Otto Rygh

Allmennlege

Fastlegevikar for fastlege Øystein Bach Ramstad som har sluttet.

Han har vikariat frem til sommeren 2023

Tone Granmo Hoff

Helsesekretær/Mellomleder

Silje Lerfald

Helsesekretær

Ann Mette Rønning

Helsesekretær

Rita Bremset

Helsesekretær

Stine Bratås

Helsesekretær