Maja Bragstad

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på onsdager.

Ingvild Kjesbu

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på mandager.

Ola Arve Guldseth

Allmennlege

Skolelege hver tirsdag.

Svein Roger Svinsås

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Skolehelsetjeneste onsdager.

Svein Roger Svinsås er tilbake fra permisjon 1. septemeber.

Roman Fedorov

Allmennlege

Tone Granmo Hoff

Helsesekretær/Mellomleder

Ann Mette Rønning

Helsesekretær

Rita Bremset

Helsesekretær

Stine Bratås

Helsesekretær