Maja Bragstad

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på onsdager.

Ingvild Kjesbu

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Kommunal dag på mandager.

Ola Arve Guldseth

Allmennlege

Skolelege hver tirsdag.

Svein Roger Svinsås

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin
Skolehelsetjeneste onsdager.

Svein Roger Svinsås har tatt permisjon og blir borte i 4 måneder.
Vikar for er Stig Otto Rygh.

Roman Fedorov

Allmennlege

Stig Otto Rygh

Allmennlege

Fastlegevikar for fastlege Øystein Bach Ramstad som har sluttet.

Vikar for Svein Roger Svinsås.

Tone Granmo Hoff

Helsesekretær/Mellomleder

Silje Lerfald

Helsesekretær

Ann Mette Rønning

Helsesekretær

Rita Bremset

Helsesekretær

Stine Bratås

Helsesekretær