Bestill time med SMS

Send til 2097:

TL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Torget Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Vi har derfor tilrettelagt for bestilling av time og resepter via disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 NB: Pga koronapandemi er muligheten for å bestille internettime dessverre fjernet. Du kan bestille legetime via hjemmesiden eller sms som normalt

 

Det har nå kommet en app som kan brukes for time og reseptbestillinger. Dette kan lastes ned både via Google Play og App Store. 

NB: Husk å ha telefonen påslått og tilgjengelig, for mulighet til å møte på rask time. 

 

Bruk av vår SMS-tjeneste er gratis!

 

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Tredje vaksinedose covid-19

30. september 2021

 • 3. vaksinedose er tiltenkt bare visse pasientgrupper per i dag. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å melde til aktuelle personer om at de bør ta dose 3.

Kopi fra Stjørdal kommune sine hjemmesider: 

Om du tilhører en av gruppene som er beskrevet under kan du få tildelt time til en tredje vaksinedose. 

Gruppe 1: 

 • Organtransplanterte 
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1, må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. 

Gruppe 2: 

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten. 

Influensavaksine 2021-22 Vaksinekveld

23. september 2021

Vi har vaksinekveld for Torget Legekontor sine pasienter i risikogruppen

Onsdag 03 november

Timebestilling for dette via hjemmeside, sms eller telefon 74804000

For pasienter i risikogruppen er det en egenandel på kr 50,- Gratis hvis du har frikort. 

 

------------------------------------------------------------------------------

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Janssen - vaksine mot Covid 19

11. juni 2021

Janssen-vaksine mot Covid 19 kan tilbys av fastleger og privatpraktiserende leger i Norge, men den inngår ikke i koronavaksinasjonsprogrammet. 

Vaksinen tilbys ikke av fastleger ved Torget Legekontor.

Legene ved Torget Legekontor anbefaler å følge koronavaksineringsprogrammet som gjennomføres av Stjørdal kommune.

Les mer på helsenorge.no

 

Koronavaksinering i Stjørdal kommune

5. januar 2021

Stjørdal kommune har etablert en styringsgruppe for vaksinering av covid-19 vaksine i Stjørdal. For informasjon se: 

Koronavakinering Stjørdal kommune

Timebestilling

21. september 2020

Vi har fjernet muligheten for å selv sette opp på time til legen. Dette av smittevernhensyn, og at vi må ha kontroll på alle som får time til fastlege, skiftestue eller laboratoriet.

For time til lege setter vi i utgangspunkt opp på videokonsultasjon. Noen må vi ha inn på legekontoret, men dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Så ved timebestilling, er det lurt å skrive hva det gjelder. 

Videokonsultasjoner Confrere

27. mars 2020

Torget Legekontor har startet med videokonsultasjoner. 

Det er enkelt for deg som pasient å bruke dette.

Videosamtaler i nettleseren, på alle digitale dingser

************************************

Ingenting å laste ned

Confrere virker i nettleseren du bruker til internett ellers, og det virker på alle enheter, som smarttelefoner, nettlesere og datamaskiner.

Bare en lenke

Du får en sms med en lenke. Du kan gå rett inn i videosamtalen når du klikker på lenka, du trenger ikke styre med å lage en konto eller huske brukernavn og passord.

Trygt og sikkert

Videosamtalen din er kryptert ende-til-ende, som betyr at ingen andre kan få tilgang til samtalen. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet.

Luftveispoliklinikken Stjørdal

23. mars 2020

Mandag 23.03 åpnes det en luftveispoliklinikk ved Legevakten på Stjørdal.

Timer der foregår etter henvisning fra fastlege

Har du luftveissymptomer eller symptomer på korona, ta kontakt med Torget Legekontor for vurdering om du trenger henvisning for undersøkelse og test. 

Dette kan gjøres via telefon 74804000 eller sms.

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE KORONAVIRUS

12. mars 2020

Dersom du IKKE er syk, bør du først og fremst se på FHI`s eller din kommunes nettsider.

Du kan også ringe FHO`s informasjonstelefon 81555015

Dersom du er syk, hold deg hjemme til du er frisk. 

Om du er så dårlig at du trenger legetilsyn, eller mistenker koronasmitte, ring fastlege 74804000, evt legevakt 116117

Dersom liv og helse er i fare, ring 113

************************************************

Nyttige liker for oppdatert informasjon om koronavirus (coronavirus):

* Stjøral kommune - temaside

* Bestille koronatest i Stjørdal

* Nyttig informasjon om koronavirus

* Oppdatert risikovurdering om koronavirus i Norge

* Helsenorge

Fürst pasient - blodprøvesvar

26. mars 2019

Se dine blodprøvesvar hos Fürst Pasient.

Du kan nå se alle dine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst medisink Laboratorium  via sikker pålogging med din BankId på:

www.furstpasient.no

HELSENORGE.NO

15. februar 2019

www.helsenorge.no

Logg inn for å se dine egenandeler, resepter, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal (pilotområder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.

 

Les flere artikler