Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreiser:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Søknad uføretrygd, legeerklæring

Time på laboratoriet / dine blodprøver

Det er timebestilling for blodprøver. Du kan bestille dette via hjemmesiden eller helsenorge.no

Det er kun avtalte blodprøver som tas. Ved ønske om andre prøver, må du ha legetime først.

NB: Pasienter som har fått info fra sykehus, om prøvetaking før kontroller, skal ha med skjema for dette.

Har du ikke skjema/rekvisisjon, ber vi om at du skaffer dette selv før laboratorietimen. 

For prøver til St.Olavs eller Sykehuse Levanger kan dette tas på Værensregionen DMS – Tlf 74832360

 ****************************************

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.

Blodprøvetaking ved Værnesregionen DMS

Hvis du har blodprøveskjema fra Sykehuset Levanger eller St. Olavs Hospital, kan dette tas ved Værnesregionen DMS.

Ring da 74 83 23 60, og tast 1 for bestilling av blodprøver.

Blodprøvetaking ved St. Olavs

Ved vanskelig prøvetaking eller der det skal tas prøver som krever spesiell oppfølging kan det bestilles time til blodprøvetaking. Fra februar 2022 ble det innført et elektronisk system for bestilling av time til blodprøvetaking. Dette gjelder for pasienter der fastlegekontoret ikke får tatt blodprøve grunnet: 

  • Pasienten er veldig vanskelig å ta prøve av
  • Spesielle analyser som krever spesiell behandling
  • Små barn
  • Pasienter fra psykisk helse og rusomsorg hvor rekvirenten ikke får tatt prøven

Endringen medfører at pasienter som har rekvisisjon fra fastlege eller rekvirent utenfor sykehuset må bestille time for å få tatt blodprøven ved St. Olavs hospital.

Time bestilling for blodprøver ved St. Olavs – Klikk her

Informasjon om prøvetaking ved St. Olavs – Klikk her

Informasjon angående betaling via PayEx

Etter avsluttet behandling, mottar du en SMS med link til PayEx Checkout.
Her kan du velge å betale med kort, Vipps eller faktura.

Kortinformasjonen lagres og hentes automatisk frem neste gang du velger å betale via PayEx Checkout.

Hvis du ikke betaler via PayEx Checkout, sendes en faktura automatisk fra PayEx.

Offshore attest

Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring.
Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk regelverk og kjenne til forhold på innretninger til havs.

Ingvild Kjesbu er godkjente petroleumslege hos oss

Husk å bestill legetime til  attest i god tid før utreise.

Dersom helsekrav ikke er innfridd må du søke dispensasjon hos Fylkesmannen i  Rogaland og utreise må i såfall utsettes til dispensasjon er innvilget. Dette kan gi problemer for deg og resten av mannskapet som skal ut.

Dette må du gjøre før du kommer til time for å kunne få attest samme dag:

1. Ferdig utfyllt egenerklæring (Dette kan du også få hos oss)

2. Ha med utskrift fra fersk hørselstest:

Du kan ta dette bl. annet ved Værnes hørsel, tlf 90939272, evt hos annen hørselsspesialist.

3. Kom ca 15 – 30 min før timen og trekk kølapp på laboratoret, og for evt. utfylling av egenerklæring om du ikke har gjort dette på forhånd.

Husk å ta med gyldig legitimasjon!

Hvorfor skal man helseklareres?

For personer som jobber offshore på den norske kontinentalsokkel, finnes det ifølge norsk lov helsekrav som må være oppfylt. Dette er fordi offshorearbeid ofte krever bedre helse enn arbeid på land. Generelt vil undersøkelsen kartlegge om personen er i stand til å oppfatte faresignaler, mestre evakueringssituasjoner, og utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Hvem har ansvaret?

Operatørselskapet har hovedansvaret for at alle arbeiderne deres har en gyldig helseklarering. Samtidig er det den enkeltes ansvar å påse at man til enhver tid kan legge fram en gyldig klarering. Før selve helseundersøkelsen skal man avgi en egenerklæring om sin egen helsetilstand. På denne vil man også finne en oversikt over hvilke undersøkelser som kan bli gjennomført.

Hvor lang er gyldigheten av klareringen?

Generelt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid.

Mer om helsekrav – Klikk her